Stott Pilates ®

Inmiddels zijn er vele benaderingen van de originele oefenmethode. Truida Landman heeft haar opleiding gevolgd bij een Stott Pilates opleidingscentrum. Stott Pilates is een hedendaagse benadering van de originele oefeningen van Joseph Pilates.

Moira Stott-Merithew, de grondlegster van Stott Pilates, heeft na intensieve training in Pilates en in samenwerking met fysiotherapeuten en (sport)medici de originele oefenmethode aangepast. De essentie van de oefeningen is behouden, maar kennis en hedendaagse principes uit de bewegingswetenschap, topsport en revalidatie zijn verwerkt en toegepast.
Sommige Pilates-benaderingen promoten een afgevlakte wervelkolom. Oefeningen binnen Stott Pilates zijn ontwikkeld om de natuurlijke curves van de wervelkolom (lichtjes hol en bol) te herstellen of te behouden. Daarnaast wordt bij Stott Pilates veel nadruk gelegd op een goede stabilisatie van de schoudergordel en een goede algehele spierbalans rondom gewrichten.

Deze anatomische verantwoordelijke benadering behoort tot één van de veiligste en effectiefste trainingsvormen die geschikt is voor mensen van alle leeftijden ongeacht hun fitheidsniveau.